Grus 0-32 mm

Grus 0-32 mm

kr 2.021,88kr 4.338,75
kr 1.819,69kr 3.904,88

Inneholder 0-stoff (bindestøv) og egner seg til å løfte terreng eller til nygrusing over sprengstein. Denne grusen kalles også oppretningsmasse og egner seg der det er behov for vesentlig justering av eksisterende vei.

Et fullt lass tilsvarer omtrent 13 tonn.

Handlekurv