Engangsknust 0-120 mm

Engangsknust 0-120 mm

kr 1.863,75kr 3.705,00
kr 1.677,38kr 3.334,50

Engangsknust bergmasse brukes ofte til fyllmasse og bærelag. Massen brukes til oppretning og justering av større areal.

Et fullt lass tilsvarer omtrent 13 tonn.

Handlekurv